Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

- Tư vấn hồ sơ Sở Tài nguyên Môi trường:

+ Tư vấn Môi Trường

+ Tư vấn và thi công xử lý nước thải, khí thải, nước cấp;

+ Lập hồ sơ thủ tục môi trường,

+ Đo đạc, phân tích ô nhiễm môi trường, thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ

+ Lập Đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường………..

- Tư vấn hồ sơ Sở *** Phòng cháy chữa cháy

+ Tư vấn PCCC

+ Tư vấn Thiết kế và thi công PCCC

+ Lập hồ sơ phương án PCCC

+ Lập hồ sơ Biên bản PCCC

+ Lập văn bản nghiệm thu PCCC

+ Lập hồ sơ cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

+ Lập hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ

- Đào tạo các lĩnh vực

+ An toàn vệ sinh lao động

+ An toàn hóa chất

- Tư vấn hồ sơ Sở công thương

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện

- Tư vấn hồ sơ Sở Khoa học công nghệ

+ Giấy phép hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Tư vấn hồ sơ Sở kế hoạch đầu tư

+ Lập dự án đầu tư

- Thiết kế và thi công

+ Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp

+ Hệ thống báo cháy, phòng cháy nổ cho doanh nghiệp

+ Trang trí, sắp xếp kho theo tiêu chuẩn

+ Trang trí nội thất, ngoại thất cho nhà phố và Công trình kiến trúc khác………


Copyright © 2013 Thoi Trang Cong So · All rights reserved
Thiết kế web bởi  Công ty thiết kế webVINADesign